03536330332
یزد ، میدان مسکن ، ابتدا خیابان سلمان ، نبش 3
info@yccom.ir

رسیدگی به شکایات خریداران، مصرف‌کنندگان و بازرسان نهادهای نظارتی

در صورت نیاز به راهنمایی تماس بگیرید!
03536330332 03536281566

رسیدگی به شکایات خریداران، مصرف‌کنندگان و بازرسان نهادهای نظارتی

بنا به‌تصریح ماده (72) قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه ” خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را موردبررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند؛ و بنا به تکالیف موضوع‌بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفی، کمیسیون رسیدگی به شکایات تشکیل می‌گردد.

کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه صنف رایانه یزد یکی از پویاترین کمیسیون‌ها در بین اتحادیه‌های استان و متشکل از افراد خبره، کاردان، عادل و معتمدین حوزه فناوری اطلاعات است. اولویت کمیسیون ایجاد صلح و سازش و رفع اختلاف بین شاکی و متشاکی است و تابه‌حال قریب به‌اتفاق شکایت با وساطت و داوری اعضای کمیسیون و جلب رضایت شاکی مختومه گردیده است. لیکن چنانچه توافق حاصل نگردد و یا تضییع حقوق شاکی احراز گردد کمیسیون ضمن اعلام نوع و میزان تخلف نظریه خود را صادر و موضوع بلافاصله جهت طی تشریفات قانونی و ارجاع به اداره تعزیرات حکومتی به اتاق اصناف ارسال می‌گردد.

درخواست صدور پروانه کسب و عضویت در اتحادیه