03536330332
یزد ، میدان مسکن ، ابتدا خیابان سلمان ، نبش 3
info@yccom.ir

حل اختلافات بین اعضای صنف

در صورت نیاز به راهنمایی تماس بگیرید!
03536330332 03536281566

حل اختلافات بین اعضای صنف

جهت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات همکاران و اعضای صنف کمیسیون حل اختلاف متشکل از اعضای صاحب‌نظر و پیشکسوت و طبق تجویز بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفی تشکیل و موضوع طبق آیین‌نامه مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

درخواست صدور پروانه کسب و عضویت در اتحادیه